REGULER

   

Untuk  program regular, sekolah bosowa bina insani  menggunakan kurikulum nasional (2013) dan kurikulum khas bosowa bina insani.

Kurikulum khas bosowa bina insani terdiri dari :

 • penanaman nilai-nilai islami dalam setiap aspek pembelajaran dan berkehidupan
 • penanaman nilai-nilai kedisiplinan
 • penanaman nilai-nilai kejujuran
 • penanaman nilai-nilai kemandirian

 

Adapun penerapan nilai-nilai islami di sekolah bosowa bina insani adalah:

 1. Guru – guru memiliki wawasan islami
 2. Lingkungan mendukung program pengamalan nilai-nilai islami
 3. Siswa diajarkan praktek islam secara berkesinambungan seperti:
 • sholat wajib dzuhur dan ashar berjama’ah
 • diwajibkan melaksanakan sholat sunnah dhuha
 • tadarus di setiap awal pembelajaran dan do’a penutup di akhir pembelajaran
 • Siswa memiliki kecakapan memimpin dzikir dan do’a
 1. Guru dan karyawan mendapatkan pengajian rutin setiap minggu
 2. Materi Islamic studies diperkaya dengan muatan fiqih, hadits, tauhid dan Islamic history

 

View Mobile Site